Vuorokaudessa yli 300 kuljettajalle seuraamuksia rikkeistä

Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä 23.5. tiistaina ja määräsi kuljettajille yli 300 seuraamusta eri rikkeistä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jouni Takalan mukaan tulos oli hyvin tavanomainen ajankohtaan nähden.
– Valvontajakso toi ilmi tarpeen kohdistaa liikenteen valvontaa raskaaseen liikenteeseen enenevässä määrin myös yöaikaan tapahtuviin kuljetuksiin, Takala toteaa.
Valvonnassa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 168 kappaletta sekä ajopiirturirikkomuksia 43. Epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan muutamissa tapauksissa. Lisäksi rangaistuksia jaettiin muun muassa kuorman varmistamiseen liittyen 27 tapauksessa. Ylikuormaa oli 26 ajoneuvolla.
Valvontaa kohdennettiin muun muassa linja-autoliikenteeseen ja erityisesti tilausajoihin. Valvontateemaan osallistuivat kaikki poliisilaitokset.
Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 030 raskasta ajoneuvoa, joista 842 kotimaista ja 130 ulkomaista. Linja-autoja tarkastettiin yhteensä 58.