Vinjetti lykkääntyy taas

Vinjetti jäi pois valtion vuoden 2018 budjettiesityksestä, vaikka sen voimaantulolla olisi ollut kiire.

Kerätyt vinjettituotot voitaisiin ohjata tiestön kunnossapitoon, jolloin myös ulkomaalaiset kuljetusyritykset osallistuisivat tieverkon ylläpitoon. Suomi on kuitenkin vuoden 2018 alusta lähtien ainut EU-maa, joka vinjettiä ei käytä.

SKAL esitti, että eduskunta lisäisi vuoden 2018 talousarvioon määrärahan, jolla käynnistettäisiin raskaan liikenteen vinjetin valmistelu Suomessa.
Määrärahaa ei lisätty. Ei, vaikka vinjetti on kirjattu hallitusohjelmaan.
Vuoden 2018 tammikuun jälkeen Suomi on ainut EU-maa, jossa raskaan liikenteen vinjettiä eli käyttäjämaksua ei peritä.
– Suomella olisi nyt kiire saada vinjetti voimaan, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja Teppo Mikkola harmittelee.
EU on esittänyt liikkuvuuspaketin luonnoksessa jäsenmailleen aikaperusteisen vinjetin sijaan kilometriperusteista mallia, joka on Suomelle epäedullisempi. Matkaan perustuva käyttömaksu lisäisi logistiikan kuluja ja heikentäisi kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä.
– Jos EU saa kilometriperusteisen vinjetin voimaan, muut vinjetit kielletään. Jos aikaan perustuva vinjetti kuitenkin olisi nyt voimassa, sitä saisi käyttää vuoden 2023 loppuun asti, Mikkola sanoo.

Suomalaisille yrityksille aikaperusteinen vinjetti tarkoittaisi noin 55 miljoonan euron vuosittaista lisäkustannusta. Kulut voitaisiin kuitenkin korvata kuljetusyrittäjille ammattidieselillä (professional diesel), joka tarkoittaa kuorma-autoliikenteen käyttämää kevyemmin verotettua dieselpolttoainetta.
– Virkamies on kuitenkin laskenut, että ammattidiesel on yritystuki. Käsittämätöntä! Sehän on vero, ei mikään tuki, Mikkola harmittelee.
Ammattidiesel on käytössä esimerkiksi Ranskassa, joka palauttaa kuljetusyrityksille yli 11 eurosenttiä diesellitraa kohden. EU:n puolelta estettä ammattidieselille ei ole, sillä se sallii kokonaispainoltaan yli 7,5 tonnin kuorma-autoissa käytettävän muita ajoneuvoja kevyemmin verotettua dieseliä.

Teksti ja kuvat Sari Järvinen