Vajaasta kuormasta ylikuormamaksu

Poliisin uusi tulkinta alle viiden tonnin akselipainoista herättää kummastusta.

Jos kokee saaneensa epäreilun ylikuormamaksun, asiasta voi tehdä ohjeiden mukaisen valituksen.

Poliisin erilaiset tulkinnat kuusi- tai useampiakselisten ajoneuvoyhdistelmien akselipainoista ovat herättäneet vähintäänkin kummastusta.
Oletetaan, että tiellä kulkee lainmukainen 76-tonninen yhdeksänakselinen yhdistelmä täydellä kuormalla, paripyöräperävaunun kanssa. Sen lastista puretaan osa. Tällöin yhdistelmä voi yhtäkkiä muuttua lainsuojattomaksi.
Jos jäljellä olevassa kuormassa jollakin akselilla oleva massa jää alle viiden tonnin, kaikki poliisit eivät laske kyseistä akselia mukaan yhdistelmään. Tällöin yhdeksänakselinen yhdistelmä muuttuu poliisin silmissä kahdeksanakseliseksi. Samalla sen suurin sallittu kokonaismassa tippuu 68 tonniin.
Tällä perusteella ainakin Oulun seudulla poliisi on mätkäissyt autoilijoille tuhansien eurojen ylikuormamaksuja.

Kummallisuuden syynä on uusi tulkinta asetuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992), jonka 23 §:n 2 momentissa määritellään seuraavaa: ”Edellä 1 momentissa akselien lukumäärää laskettaessa kuusi- tai useampiakselisissa yhdistelmissä ei oteta huomioon akselia, johon kohdistuva massa on pienempi kuin viisi tonnia.”
Tähän asti poliisi on tulkinnut asiaa niin, että kohdistuvalla massalla tarkoitetaan sitä painoa, joka löytyy rekisteriotteesta, ei siis sitä, mikä on kuormassa.
– Viiden tonnin alitus voi käydä lastausvaiheessa vahingossakin, Trafin erityisasiantuntija Juhani Puurunen myöntää.

Alun perin pykälällä piti estää kantamattomien leikkiakseleiden asentaminen. Toisaalta asetusteksti antaa Puurusen mielestä mahdollisuuden myös poliisin uuteen tulkintaan.
– Olemme tunnistaneet asetuksen säännökseen liittyvän tulkintamahdollisuuden. Muutoksesta Trafi ei päätä, vaan se olisi tehtävä valtioneuvoston asetuksella.
HCT-yhdistelmien vuoksi asetusta ollaan todennäköisesti joka tapauksessa päivittämässä syksyyn mennessä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onninen ei ottanut toukokuun lopulla kantaa oululaispoliisin tulkintaan.
– Selvitän, miten poliisi eri yksiköissä säännöstä soveltaa ja lisäksi kutsun Trafin asiantuntijan palaveriin. Sen jälkeen arvioin, onko Poliisihallituksella tarvetta antaa asiaa koskeva valvontaohje vai ei. Jos olemme tulkinneet asetusta väärin, virhe on korjattava, Onninen sanoo.

Teksti Sari Järvinen

Enimmäismassat ajoneuvoyhdistelmille ovat

  • 8-akselisena 64 tonnia
  • 8-akselisena paripyöräperävaunun kanssa 68 tonnia
  • 9-akselisena 69 tonnia
  • 9-akselisena paripyöräperävaunun kanssa 76 tonnia.