Uusi vuosi toi muutoksia

Moottorisahoille päästörajoitukset, autoilijoille uusi valvontaviranomainen ja liikkumispalvelujen rajapinnat auki.

Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät 1.1.2019 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kansalaisia ja organisaatioita palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä huolehtia, että Suomessa on käytössä laadukkaat ja turvalliset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Traficom on myös liikenteen ja viestinnän markkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä. Sen tavoitteena on vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto tukee kestävää kehitystä.

Aiempien virastojen toiminnot ja niiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen. Uudistuksella on tarkoitus parantaa viraston kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja huomioida asiakkaiden tarpeet entistä paremmin

Virastossa työskentelee noin 900 ammattilaista 15 eri paikkakunnalla Suomessa.

Matkaketjujen puolesta-asiointi mahdolliseksi

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Liikkumispalveluiden tarjoajien tulee avata myyntirajapintansa matkaketjuja tarjoaville yhdistämispalveluille. Asiakkaiden käyttäjätilejä ylläpitävät toimijat on velvoitettu avaamaan rajapinta puolesta-asioinnin mahdollistamiseksi 1.1.2019 alkaen.

Ajoneuvoveron kevennyksiä

Vuodenvaihteessa tulee voimaan auton päästöjen mukaan suunnattu ajoneuvoveron kevennys sekä uuden CO2-mittaustavan mukaiset ajoneuvoverotaulukot. Molemmat muutokset näkyvät ajoneuvoverolipuilla ensi vuoden alusta lähtien.

Liikennemerkkien ja liikenteen ohjauslaitteiden tarkemmat määrittelyt Traficomista

Liikenteen ohjauslaitteita koskeva määräyksenantovaltuutus siirtyy Traficomille 1.1.2019. Traficom antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

Uusia päästövaatimuksia voimaan

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan myös moottorikelkkojen, traktoreiden ja moottorityökoneiden päästövaatimukset. Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajentuu koskemaan myös lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät.

Tavoitteena on vähentää työkoneiden päästöjä osana Euroopan unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Uuden moottorin on oltava EU-tyyppihyväksytty pakokaasupäästöjen osalta ja siitä pitää löytyä tyyppihyväksyntämerkintä.

Valtionavusutksia Traficomilta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa jatkossa aiemmin Liikenneviraston vastuulla olleista liikenteen valtionavustuksista. Näitä ovat muun muassa kauppa-alustuki, joukkoliikenteen ja liikkumisen ohjauksen tuet sekä lentoliikenteen palveluvelvoitteen asettaminen ja hankinta.