Uusi valvontakeino päästömanipulointia vastaan

Useita autoilijoita jäi kiinni raskaan liikenteen tienvarsitarkistuksissa.

Jotkut kuljettajat ovat hämmästelleet, kun tienvarsitarkistuksissa on letkun avulla otettu näyte ureatankin sisällöstä. Kuva Trafi.

Loppukesästä lähtien raskaan liikenteen tienvarsitarkistuksissa katsastajilla on ollut käytössään uusi keino päästömanipuloinnin paljastamiseksi. Refraktometri-laitteella on mitattu ureatankissa olevien liuosten ureapitoisuuksia.
– Tilastoja ei vielä ole tehty, mutta jo nyt voi sanoa, että tarkastukset ovat olleet tarpeen. Väärinkäyttöä on havaittu sekä kotimaisessa että kansainvälisessä raskaassa liikenteessä, Trafin tarkastaja Heikki Piirilä sanoo.
Ureatankkeja on käytetty myös dieselin varatankkeina tai ne ovat voineet sisältää vettä.
– Usein on käynyt niin, että järjestelmä on jostain syystä hajonnut ja ureatankissa pidetään näön vuoksi jotain muuta ainetta. Se on kallis järjestelmä laittaa huollossa kuntoon. Toisaalta järjestelmä on voinut myös mennä rikki sen takia, että sinne on alun perinkin laitettu väärää ainetta.
Jos urealiuosta, kauppanimeltään AdBlueta, ei käytetä, pakokaasun puhdistusjärjestelmän SCR-katalysaattori ei toimi kuten pitäisi ja haitalliset typen oksidit lisääntyvät.

Trafissa pidetään tärkeänä puuttua ajoneuvojen laittomaan päästömanipulointiin. Tämän vuoksi tienvarsitarkastuksiin osallistuvia katsastajia on koulutettu ja heillä on aiempaa paremmat edellytykset havaita rikkeet.
– Nyt on päästy hyvään alkuun ja asiaa mietitään eteenpäin. Ulkomailla käytetään esimerkiksi OBD-lukijoita, joiden kautta päästään syvemmälle auton tekniikkaan. Usein on ihan visuaalisestikin mahdollista nähdä, onko laitteita ohitettu, Piirilä toteaa.

Refraktometri kertoo tankin sisällön ureapitoisuuden.

Trafi kilpailuttaa raskaan liikenteen tienvarsitarkistuksia pitävät katsastusyritykset ja tällä hetkellä tarkistuksia tekee A-katsastus Oy. Katsastajat eivät kuitenkaan sakkoja kirjoita, vaan poliisi.
– Poliisilla on mahdollisuus kirjoittaa päästömanipuloinnista sakko ja määrätä ajoneuvo valvontakatsastukseen. Ainakin jälkimmäistä on jo tehty.
Toistaiseksi poliisilla ei ole ollut omassa käytössään urealiuoksen mittauslaitteita, mutta niiden hankinnasta on käyty alustavia keskusteluja.
– Laite itsessään on aika yksinkertainen. Vastaavilla mitataan esimerkiksi jäähdytysnesteen pitoisuuksia. Refraktrometriä kalliimpiakin investointeja on tehty, Piirilä hymähtää.

Teksti Sari Järvinen, kuvat Trafi