Uuden auton arvo romahtaa neljässä vuodessa

Käytetyn puutavara-auton hintaan vaikuttaa enemmän auton valmistusvuosi kuin ajetut kilometrit.

Lokakuun lopussa Mascus.fi:ssä oli kaupan 304 puutavara-autoa, joista kuvassa näkyvä vuoden 2013 Scania oli verottomana myynnissä hintaan 91 000 euroa. Kuva Scania/Oulu.

Käytettyjen puutavara-autojen pyyntihinnat ovat nousseet tasaisesti vuoden 2009 malleihin saakka. Sitä uudemmista pyydettiin selkeästi isompia summia. Suhteellisesti suurin pudotus jälleenmyyntiarvossa oli uusissa, yksi – neljä vuotta vanhoissa autoissa. Näin todettiin Luonnonvarakeskus Luken julkaisemassa tutkimuksessa ”Käytettyjen puutavara-autojen ja nostureiden jälleenmyyntiarvo sekä ominaisuudet Euroopan eri osissa” vuonna 2017.
Sen sijaan mittarilukemalla ei ollut yhtä selvää yhteyttä hintapyyntöön kuin vuosimallilla. Myytävien puutavara-autojen hintapyynnöt pääsääntöisesti laskivat sen mukaan, mitä isompi luku oli matkamittarissa, mutta etenkin alle 500 000 kilometriä ajettujen puutavara-autojen hintapyynnöissä esiintyi hajontaa.
Tarkastelussa ei otettu huomioon autojen muita ominaisuuksia, joilla on vaikutusta hintapyyntöön, kuten moottoritehoa, varustetasoa tai myyntimaata.

Luken tutkimus pohjautuu Sanna Keräsen Itä-Suomen yliopistolle tekemään metsätieteiden kandidaatin tutkielmaan. Keränen tutki 165 puutavara-autoa. Hän keräsi aineiston lokakuussa 2015 mascus.fi -vaihtokonesivustolta, joka on 58 maassa toimiva raskaan kaluston sähköinen kauppapaikka. Eniten myytäviä autoja löytyi Keski-Euroopasta, Suomesta ja Ruotsista.
Volvo ja Scania kattoivat noin 75 prosenttia kaikista myytävänä olleista autoista. Sisuja oli myytävänä vain Suomessa. Ivecoja oli yksi Unkarissa ja MAN-puutavara-autoja lähinnä Itä-Euroopassa, Saksassa ja Puolassa.  Mercedes-Benzit keskittyivät suurimmaksi osaksi Saksaan ja Suomeen.
Suurimmista maista Suomessa ja Saksassa myytävänä oli useita merkkejä, kun taas Alankomaissa ja Ruotsissa myytävänä oli lähes ainoastaan Volvoja ja Scanioita, poikkeuksena yksi Ruotsissa myytävänä ollut MAN-merkkinen puutavara-auto.
Mittarilukema vaihteli alueiden välillä. Itä-Euroopan keskiarvo oli selkeästi pienempi kuin muilla alueilla, ja Ruotsin ja Suomen keskiarvot olivat korkeimmat.

Aineistossa näkyi huomattava lisäys myytävien puutavara-autojen määrässä vuosimalleissa 2006–2008. Vuoden 2006 mallin kohdalla myytävien ajoneuvojen lukumäärä kasvoi kolminkertaiseksi edelliseen vuosimalliin verrattuna. Vuoden 2009 vuosimallin autoja oli myynnissä vain neljäsosa edeltävän vuoden määristä.  

Myös puutavaranostureiden vuosimallilla ja hintapyynnöllä oli selkeä riippuvuus. Puutavaranostureita oli myynnissä ainoastaan kolmen merkkisiä, kun Foresterin nimellä myytävänä olleet nosturit yhdistettiin aineistossa Keslan alle. Keslan puutavaranostureita oli myytävänä 50 kappaletta, Loglifteja 46 ja Jonseredeja 28. Yli 75 prosenttia myytävänä olleista puutavaranostureista oli Suomesta. Suomessa ja Ruotsissa irrotettavat puutavaranosturit ovat suosittuja, kun taas muualla nosturit ovat useammin kiinteitä ja myydään yhdessä puutavara-auton kanssa.

Teksti Sari Järvinen