UPM hakee uusia yhteistyökumppaneita

Puunhankinnan korjuu- ja kuljetusyrittäjille on tarjolla töitä.

– Koko toimialuetta ei kilpailuteta saman vuoden aikana, vaan kilpailutus toistuu vuosittain, Esa Korhonen kertoo.

UPM:n puunhankinnan korjuu- ja kuljetuskumppaneiden valinta alkaa helmikuun alusta alkaen.
– Yrittäjien vaihtamisesta ei ole kysymys, vaan markkinoiden kuulostelemisesta. Korjuu- ja kuljetusmäärät ovat nousussa yleisen puunkäytön kasvun myötä, ja sitä kautta myös työmäärä kasvaa, tarkentaa UPM:n metsäenergia ja resurssit -puolen päällikkö Petteri Kauppinen.

Kauppisen mukaan kilpailutuksessa haetaan myös vastauksia siihen, kasvaako nykyisten palveluntuottajien työmäärä vai otetaanko uusia yrityksiä mukaan yhteistyöhön.
Tänä vuonna UPM:n kilpailutus koskee ainespuun korjuuta ja kuljetusta. Pulaa palvelun tarjoajista ei ole ollut.
– Missään palveluryhmässä ei ole ylitarjontaa, mutta tarjonnassa on alojen välillä vaihtelua. Metsäala on vakaa ala. Vaikka vähän on lähtijöitä, myös tulijoita on verrattain vähän, Kauppinen toteaa.

UPM:n ostopalveluiden hankintapäällikkö Esa Korhosen mukaan kilpailutuksen tarkoitus on löytää markkinoilta tasapaino ja saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
UPM:n palveluntuottajasopimukset ovat useampivuotisia, mutta uusia yrityksiä haetaan vuosittain ainakin jollekin palveluryhmille.
– Koko toimialuetta ei kilpailuteta saman vuoden aikana, vaan kilpailutus toistuu vuosittain, Korhonen luonnehtii.
Kilpailutuksessa painotetaan muun muassa yrityksen taloudellista tilannetta.
– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että taloudellisesti vakaa yritys pystyy investoimaan. Investoinnit takaavat hyvän kaluston, joka taas on tuottavuuden tae, Kauppinen kuvailee.

Kilpailutuksen valintakriteereissä huomioidaan laatu kahdella tavalla. Palvelun laadulla tarkoitetaan sitä, miten asiat hoidetaan, ja tuotteen, eli puutavaran laadulla sitä, millaista tavaraa tuotetaan.

Ennen helmikuun alkua kumppaniyrittäjiksi hakevien on rekisteröidyttävä verkossa. Nykyisille kumppaneille lähetetään tarjouspyyntö automaattisesti. Urakointi alkaa valituiksi tulleilla yrityksillä kuluvan vuoden syyspuolella tai viimeistään ensi vuoden alusta alkaen.

Lisätietoja: https://www.upmmetsa.fi/yrittajat

Teksti: Anu Karppi