Turussa jaettu virheellisiä ajolupia

Turku on myöntänyt erityislupia, joiden mukaan kuljettajan pitäisi ajaa 4,40 metriä korkealla ajoneuvolla 3,60-metrisen sillan ali.

Turun kaupunki kielsi kesäkuussa vuonna 2016 yli 15-metrisillä ajoneuvoilla ajon läntisessä keskustassa rajatulla alueella. Kuljetuksen alkaminen ja päättyminen on alueella yhä kuitenkin sallittua, jos sille hakee ja saa erityisluvan Turun kaupunkiseudun liikennekeskuksen kautta.
Luvissa on ollut epäkohtia alusta asti. Kieltopäätös runnottiin voimaan niin nopeasti, ettei kunnollisia perusteita erityislupien myönnölle ehditty määritellä.
Liikennekeskuksen katuinsinööri Heidi Jokinen myöntääkin, että alku oli vaikea.
– Alku meni harjoitteluksi. Hakemuksia tuli touko-kesäkuussa todella paljon ja meillä oli niiden kanssa hoppu. Homma selkeytyi, kun saimme Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalta kesäkuun lopussa tarkennetut ohjeet, millä periaatteilla luvat voidaan myöntää.

Turun Autoilijat ry:n ja Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n mielestä luvanhakumenettely ei ole vieläkään lainmukaista saati toimivaa.
Turun kaupunkiseudun liikennekeskus määrittelee reitin, jolla kieltoalueella saa ajaa. Eräs kuljetusyrittäjä sai luvan, jossa 4,40 metriä korkea ajoneuvo oli määrätty kulkemaa 3,60 metriä korkean sillan ali. Eräässä toisessa luvassa sallittu reitti kulki risteyksen läpi, jota ei ole. Valitusosoitetta päätöksistä ei löytynyt, vaikka niiden teossa on käytetty viranomaisvaltaa.
Poliisi valvoo lupien noudattamista. Luvattomalla reitillä ajosta tulee sakkoa ja ajoneuvo käännytetään sallitulle tielle.

– Virheitä on voinut tulla. Kyllä niitä jokainen tekee. Ehkä tässä on tullut kärpäsestä härkänen. Jos hakija saa mielestään virheellisen päätöksen, toivomme, että hän ottaa meihin yhteyttä. Juttelemalla asiat yleensä selviävät, Jokinen lupaa.
Jonkin verran hämmennystä ovat herättäneet myös lupalaput. Erityislupa haetaan vuonna 2014 perustetusta Turun kaupunkiseudun liikennekeskuksesta, jonka yhteystiedot löytyvät Turun Satama Oy:n kotisivuilta, mutta luvassa on Turun kaupungin ympäristötoimialan suunnittelupäällikön Matti Salosen allekirjoitus. Ei aito, vaan päätökseen kopioitu.

Turku kielsi yli 15-metrisiltä ajoneuvoilta kulun ilman erityslupaa yllä olevassa kuvassa näkyvällä Ratapihankadulla. Raskasta liikennettä on joutunut siirtymään kiellon vuoksi Ratapihankatua ahtaammalle Itäiselle Pitkällekadulle (kuvassa alla.) Kaupungin oman suunnittelupäällikönkään mielestä ratkaisu ei ole järkevä.

Suunnittelupäällikkö Matti Salonen myöntää, että lupaehdoissa on tarkentamisen aihetta.
– Säännöt ovat joissakin tapauksissa epätarkoituksenmukaiset. Jos esimerkiksi Turun Sataman suunnalta pitäisi ajaa Vähä-Heikkilään, lyhin reitti kulkee läntisen keskustan kautta, mutta siitä on läpiajo kielletty. Se tarkoittaa liikenteen ohjaamista Itäiselle Pitkällekadulle, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.
Itäinen Pitkäkatu on vilkkaasti liikennöity asutuksen keskellä sijaitseva katu. Siinä on valo-ohjaamattomia suojateitä, ja se soveltuu huonosti raskaalle liikenteelle.
Salonen lupaa, että tarkennuksia lupaehtoihin tehdään kevään aikana.
Jo nyt Liikennekeskuksessa on puollettu joitakin erityislupia läpiajoon, koska muutoin kiertotiet tulisivat kohtuuttoman pitkiksi. Tarkkaa määritelmää kohtuulliselle kiertotielle ei ole, sillä luvat myönnetään tapauskohtaisesti.
Turun Autoilijoita ja Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjiä harmittaa, että toisille on myönnetty lupia tietyillä perusteilla, mutta toiset liikennöitsijät eivät samoilla perusteilla lupaa ole saaneet. Virkailijoilta perusteluja päätösmenettelyyn autoilijat eivät ole saaneet.

Satamaan kulkeva raskas liikenne ohjattiin ajokiellon myötä Ratapihankadulta Suikkilaan, jossa on ollut hankaluuksia liikenteen sujuvuuden kanssa.
– Suikkilassa on ollut ongelmia liikennevalojen ajoitusten kanssa. Vihreä aalto ei toimi. Palaute on ollut aiheellista, Jokinen toteaa.
Salosen mukaan kaupunki suunnittelee selvityksen tekemistä ja valojen säätämistä kevään 2017 aikana.

Teksti ja kuvat Sari Järvinen