Turpeen verotuen poistoa esitetty

Jos turpeen verotuki poistuisi, sen energiakäyttö pääosin loppuisi.

Turpeen alennettu verotaso on tukenut mm. huoltovarmuustavoitetta.

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä valmistelee paraikaa tiekarttaansa yritystukien uudistamiseksi. Joissain puheenvuoroissa supistettavaksi tueksi on esitetty myös energiaturpeen verotukea, jonka suuruudeksi valtiovarainministeriö on arvioinut runsaat 150 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Suomessa turvetta käyttävät energiayhtiöt maksavat tällä hetkellä 1,9 euroa megawattitunnilta veroa valtion kassaan lämmöntuotannon osalta. Turve tuo valtion kassaan rahaa – ei päinvastoin, huomauttaa Bioenergia ry tiedotteessaan.
– Jos verotuki poistuisi, turpeen energiakäyttö pitkälti loppuisi ja korvautuisi muilla, mahdollisesti fossiilisilla, energialähteillä. Lisää energiaveroja valtion kassaan saataisiin vain lisäämällä juuri fossiilisten tuontienergialähteiden käyttöä – sitäkö Suomessa halutaan? kysyy Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Turve ei kuulu EU:n energiaverodirektiivin piiriin. Sen energiaverokohtelun ovat jäsenmaat voineet määritellä itse. Esimerkiksi Ruotsi ei ole asettanut energiaturpeelle veroa, vaan päinvastoin antaa sille ns. sähkösertifikaattituen (elcertifikat), joka on tukimuoto uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle. Suomessa on verotuksella haluttu edistää turpeen käyttöä suhteessa fossiilisiin tuontipolttoaineisiin. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea totesi mietinnössään lokakuussa 2014, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on turpeen etujen takia ensisijaista vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Turpeen alennettu verotaso on tukenut mm. huoltovarmuustavoitetta.

Turpeen osuus Suomen energiankulutuksesta oli 3,8 % alkuvuonna 2017 (Tilastokeskus 2017). Lisäksi turvetta käytetään moniin muihin tarkoituksiin, kuten ympäristöturpeena, kuivikkeena ja kasvualustoina.

Lähde: Bioenergia ry