Trafi sallii ylimääräisen kaukovalon

Muutoksia myös perävaunujen jarruvaatimuksiin.

– Erityisesti valaisimien kohdalla teimme muutoksia aikaisempaan. Jatkossa autoon saa asentaa ylimääräisen kaukovalaisimen. Autoharrastajia kiinnostanee, että USAn ja Japanin vaatimustenmukaisten autojen valaisinten hyväksymistä helpotetaan, kertoo Trafin erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.
Kaukovalaisimia voi olla pariton määrä, joten yksi lisäkaukovalaisin voidaan esimerkiksi asentaa ajoneuvon pituussuuntaiselle keskilinjalle. Tällaiset keskelle asennetut lisäkaukovalaisimet on sallittu Ruotsissa. Suomessa kaukovalojen yhteinen voimakkuus ei kuitenkaan saa ylittää referenssilukua 100 (E-säännön n:o 48 rajaa maavertailuarvoa).
Uuden automääräyksen päätarkoituksena on yksinkertaistaa aikaisempaa sääntelyä poistamalla EU-asetusten kanssa päällekkäinen sääntely ja vanhentuneet säädökset. Määräyksellä mahdollistetaan kansalliset helpotukset ja poikkeukset EU-säädöksiin.

Raskaiden ajoneuvojen jarruvaatimukset korvataan uudella määräyksellä

Automääräys pitää sisällään myös määräykset paineilmajarruja koskevista vaihtoehtoisista teknisistä vaatimuksista, joista aiemmin on säädetty paineilmajarrulla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (257/2009).
– Ajantasaistamme määräyksen antamisen yhteydessä teknisiä vaatimuksia, mikä vaikuttaa esim. perävaunujen jarruvaatimuksiin. Tässäkin on tarkoituksena antaa kansallisia vaihtoehtoja EU-säädöksille, kertoo erityisasiantuntija Juhani Puurunen.
Aikaisemmin autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista on säädetty autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Nyt norminantovaltuus autojen ja niiden perävaunujen osalta on ajoneuvolain muutoksella siirretty Trafille.
Määräysten kehittäminen on jatkuva prosessi. Trafi seuraa määräysten toimivuutta ja tulee arvioimaan niiden vaikutuksia säännöllisesti.

Trafin uusi määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista tulee voimaan 28.8.2017.