Teiden syyskunnostuksilla on jo kiire

Kelirikkongelmia voitaisiin vähentää oikea-aikaisella syyskunnostuksella.

Viime talvi nosti esiin tieverkoston paikoin jopa järkyttävän huonon kunnon.
– Nyt on aika tehdä syyskunnostus sorateille, jos halutaan estää edellisen talven tapahtumat, muistuttaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.
Puutavarakuljetusten ja muun raskaan liikenteen kuljetusten kohtaamat viime talven ja kevään kelirikkokauden ongelmat alemmalla tieverkolla voitaisiin osittain välttää oikea-aikaisella syyskunnostuksella.
– Pian taas edessä olevaa teiden talvikunnossapitoa voi helpottaa varmistamalla syys-kesällä, että kaadot sorateillä ovat oikeisiin suuntiin. Lisäksi nyt olisi oikea aika tarkistaa tierumpujen kunto ja avata mahdollisesti tukkeutuneet rummut ja ojat.
Kunnostuksilla estetään veden pääsy tien kantaviin kerroksiin ja säästetään tien runkoa veden aiheuttamilta vahingoilta. Hyvin tehty kunnostus siirtää myös mahdollista isoa tieremonttia kauemmas tulevaisuuteen.

– Ei kannata säästää väärässä kohdassa. Jos alemmalla tieverkolla nyt yritetään säästää tienpidossa pieni summa, se todennäköisesti kostautuu tulevaisuudessa vieläkin näkyvämpänä ja suurempana tien remonttitarpeena.
– Erittäin huolestuttavaa on ollut sorateiden hoitokerroksen murskeessa säästäminen. Viime talvi vaati paljon liukkauden torjuntaa 3-luokan teillä. Liukkautta torjuttiin monin paikoin murskesoralla, jota kului talven sääolojen takia huomattavasti enemmän kuin mihin oli budjetoitaessa varauduttu. Niinpä rahaa ei enää ole riittänyt hoitokerrosten murskeeseen. Talvihiekoitukset tapahtuivat siis jo ennestään niukkojen hoitomurskevarojen kustannuksella. Sorateiden huonosta kunnosta syytetään usein kesäajan lanausten uupumista. Kuitenkin on selvää, etteivät hyvätkään lanat tai karhut voi tehdä kelvollista tietä, jos hoitokerrokset puuttuvat, Saarelainen sanoo.

Lähde: Koneyrittäjien liitto.