Suomen Suoramainonta valmiina postinjakeluun

Jyrki Nygårdin mukaan viisipäiväinen jakelu on mahdollista tuottaa ilman tukea – myös haja-asutusalueilla, jos kilpailutus toimii.

Kuva SSM.

Suomen Suoramainonta Oy:n (SSM) hankintajohtaja Jyrki Nygård arvioi, että mikäli kilpailutus on toimivaa, voidaan jatkossakin tuottaa viisipäiväinen jakelupalvelu ilman tukea – myös haja-asutusalueilla. Tämä edellyttää, että lainsäädäntö laaditaan kilpailunäkökulma ymmärtäen eli tarjoamalla tasavertaisia toimintaedellytyksiä kaikille palveluntarjoajille.
– SSM on valmiina käynnistämään postinjakeluliiketoiminnan, kunhan se on mahdollista järjestää kannattavasti. Tässä voisimme toimia Postin kumppanina ja sparraajana. Tavoitteena on kehittää palveluita, joista hyötyvät kaikki, Nygård korostaa.

SSM järjesti 9.3.2017 eduskunnassa avoimen keskustelutilaisuuden ”Uusi Postilaki – syntyykö kilpailua, paranevatko palvelut?”. Tilaisuuden avasi talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari. Hän pohti mm. sitä, millä edellytyksillä postin jakeluinfrastruktuuri voitaisiin avata kaikille toimijoille.
Keskustelussa todettiin, että jakelupäiviä tulisi jatkossakin olla viisi myös haja-asutusalueilla. Kilpailutuksen osalta pohdittiin sitä, miten se voidaan aidosti turvata. Miten esimerkiksi määritellään hankintamenettely sekä alueet, ja varmistetaan myös pienemmille yrittäjille mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tärkeää on myös arvioida, onko kilpailutuksen piirissä riittävästi volyymiä – vain yleispalveluvelvoitteen alaisen postin sijaan sen piirissä tulisi olla koko jakeluvolyymi. Näin kilpailutuksella on edellytykset toimia ja alentaa Postin kuluja.
Hankintamenettely/kilpailutus usein myös sekoitetaan keskenään kilpailun kanssa. Hankintamenettelyllä pyritään löytämään kustannustehokkaampi jakelu ja sitä kautta säästöjä Postille yhdistämällä logistisia jakeluketjuja keskenään.

Avaussanoissaan kansanedustaja Jaskari pohti, olisiko Postin tietoinfrastruktuuri hyvä avata kaikkien toimijoiden käyttöön – kysehän on julkisin varoin tuotetusta tiedosta, jonka olisi perusteltua olla avointa dataa. Tätä keskustelua jatkettiin paneelissa. Mitä etuja syntyisi, jos tulevaisuudessa olisi kaikille postitoimijoille avoin osoiterekisteri, johon kuluttajat voisivat tehdä muutokset yhden luukun periaatteella? Samoin Postin keräämä paikkatieto voitaisiin avata. Mikäli nämä rekisterit ovat jatkossakin Postin hallinnassa, hidastaa tämä kilpailutuksesta saatavien hyötyjen kertymistä. Vertailukohtana paneelissa nousi esille Matkahuolto, jonka pysäkki-, liikennöinti- ja hinnoittelutieto on avattu rajapinnan kautta kaikille osapuolille. Matkahuolto on yksityinen, Linja-autoliiton ja sen osastojen omistama yritys.

Paikalla olleet kansanedustajat osallistuivat tiiviisti keskusteluun ja esittivät tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi kommenttipuheenvuoron käyttivät liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen, talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä Postin hallintoneuvoston jäsen Eeva-Maria Maijala.
Tiilaisuuden puheenjohtajana toimi Jari Perko Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitosta. Paneelikeskusteluun osallistuivat Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Alma Media Kustannus Oy:n ja Alma Manu Oy:n johtaja sekä Jakeluyhtiö Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Juutilainen, Matkahuolto Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju sekä SSM Oy:n hankintajohtaja Jyrki Nygård.