Suojaa moottoripaloja vastaan

Kaha toi markkinoille palonsammutusjärjestelmän, joka toimii itsenäisesti, ilman valvontalaitteita.

 

Sammutusletku sopii myös raskaalle puolelle, sillä letkuja on saatavilla eri mittaisina.Blazecut sammutusletku asennetaan suljettuun tilaan, vaara-alueen ympärille. Tyypillisin suojauskohde on auton tai veneen moottoritila, jossa tulipalon riski on suurin. Blazecut T-sarjan automaattinen sammutusjärjestelmä toimii täysin itsenäisesti, eikä vaadi mitään erillisiä valvontalaitteita. Järjestelmän voi asentaa itse.
Letkuja on saatavilla eri mittaisina: yhdestä metristä neljään metriin. Pituus riippuu suojattavan tilan kuutiomäärästä.

Tulipalon syttyessä lämpötila nousee nopeasti suljetussa tilassa, jolloin paine Blazecut-letkun sisällä nousee 20 bar:ia. Kun lämpötila nousee liekeissä yli 120 celsiusasteeseen, niin letkun pintaan sulaa reikä kuumimmassa kohdassa paloaluetta. Sammutuskaasu purkautuu korkeassa paineessa ulos tästä reiästä ja syrjäyttää hapen, jolloin palo sammuu välittömästi. Kaasu itse ei jätä jäämiä ja on turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle. Letkuja on neljä eri pituutta ja ne valitaan sammutettavan tilan koon mukaan. Sammutusaineena käytetään HFC-236FA, jonka määrä vaihtelee letkun pituuden mukaan 0,25 – 1,00 kg. Vastaava sammutettavan alueen tilavuus on välillä 0,25 – 1,4 m3.
Kahan verkkoluettelon sivuilla on ajoneuvokohtaiset asennussuositukset.