Somero rikkoi lakia koulukyytejä hankkiessaan

Kaupunki syytti kiirettä, kun pyysi vain suullisia tarjouksia.

Markkinaoikeuden mielestä kaksi kuukautta riittää tarjouskilpailun järjestämiseen.

Someron kaupungin sivistyslautakunta pyysi kolmelta liikennöitsijältä suullisesti tarjouksia koulukyydeistä ajalle 9.1. – 2.6.2017. Hankintalain mukaista tarjouskilpailua ei järjestetty.
Kaupunki perusteli toimintaansa kiireellä, sillä Varsinais-Suomen ELY -keskus ilmoitti 24.10.2016 kahden koulukuljetuksille merkityksellisen reitin lopettamisesta.

Someron kaupungin sivistyslautakunta perusteli toimintaansa myös sillä, että koulukuljetuksen rahallinen arvo oli niin pieni, ettei hankinta edes kuulu hankintalain piiriin. Hankintalain mukainen raja on 30 000 euroa. Voittaneen liikennöitsijän tarjous oli 29 699 euroa.
Someron kaupunki neuvotteli uusista koulukuljetuksista vain sen hetkisten liikennöitsijöidensä kanssa.

Kasilinja Oy, jolta tarjousta ei pyydetty, haastoi Someron kaupungin sivistyslautakunnan oikeuteen. Markkinaoikeuden mielestä sivistyslautakunta menettelikin virheellisesti. Hankintalain mukaisen tarjouskilpailun järjestäminen olisi ollut mahdollista, koska kaupungilla oli noin kaksi kuukautta aikaa. Lisäksi sivistyslautakunta ei hankintamenettelyä aloittaessaan voinut perustellusti lähteä siitä, että hankinnan kokonaisarvo alittaisi hankintalain kynnysarvon 30 000 euroa.

Markkinaoikeus määräsi Someron kaupungin korvaamaan Kasilinjan oikeudenkäyntikulut 5.817 euroa viivästyskorkoineen. Se hylkäsi Someron kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikuluista.
Kasilinja vaati myös, että markkinaoikeus määrää Someron kaupungin maksamaan sille hyvitysmaksuna 3 000 euroa. Tämän vaatimuksen markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi, sillä sen mukaan ei voitu riittävän luotettavasti todeta, että valittajalla olisi ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailu virheettömässä hankintamenettelyssä.

Markkinaoikeuden 6.11.2017 tekemästä päätöksestä ei ole tehty valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen 22.2.2018 mennessä.

TEKSTI JA KUVA SARI JÄRVINEN