SKAL sai tavoitteensa läpi

Kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla.

SKAL on tyytyväinen siitä, että alle 10 000 euron ei-ammattimainen toiminta poistui lakiesityksestä. Pakettiautojen vapauttaminen liikennelupavelvoitteesta on yhdistyksen mielestä kuitenkin tutkittava huolella. Mikäli liikennelupa korvautuu rekisterivelvoitteella, on varmistettava – aivan kuten takseillakin – että toimijat ovat hyvämaineisia, vakavaraisia ja niillä on tosiasiallinen toimipaikka Suomessa. Lisäksi kuljetuskalusto on rekisteröitävä Suomeen. Muuten markkinoiden tasapuolisuus ja samalla hallituksen hyvät tavoitteet vaarantuvat.

SKAL:n mielestä kuljetusmarkkinoiden tasapuolisuuden kannalta myös alle 60 km/h kulkevilta traktoreilta tulee edellyttää liikennelupa. Lupavapautus on omiaan lisäämään traktoreiden määrää tieliikenteessä sellaisissakin kuljetustehtävissä, joissa kuorma-auto olisi liikenneturvallisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Liikennekaari-lakikokonaisuuden tavoitteena on hallituksen mukaan luoda digitaalinen liiketoimintaympäristö ja edistää yrittäjyyttä. Trafi ryhtyy vastaamaan liikenteen luvista ja seuraamaan markkinoiden toimivuutta. Hallitus vakuuttaa, että liikennekaari edistää kilpailun tasapuolisuutta. Liikennekaari tulisi voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018. Hallituksen esitys annetaan eduskunnan käsittelyyn 22.9.