SKAL: Livessä aineksia kilpailukyvyn parantamiseen

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä ehdotettu polttoaineveron alentaminen parantaisi Suomen kilpailukykyä.

Selvityksen mukaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksut määritellään aikaperusteisesti ja maksut perii Live ilman välikäsiä. Tierahoituksen lähteet lisääntyvät, kun myös ulkomainen liikenne maksaa tienkäyttömaksua.

Liikenneministeriön selvityksessä polttoaineveroa alennettaisiin 200 miljoonalla eurolla. Toimenpide laskisi raskaan liikenteen kustannuksia 50–60 miljoonalla eurolla vuosittain. Kun raskaan liikenteen tienkäyttömaksut asetetaan aika- eikä kilometriperusteisiksi, ehdotetussa Live-mallissa on aineksia Suomen kilpailukyvyn kasvattajaksi.

Vuotuinen kuorma-autokohtainen tienkäyttömaksu on esityksessä 19–650 euroa. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa ehdotetaan alennettavaksi vastaavalla summalla. Mallissa myös ulkomainen liikenne saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon. Muutos on odotettu ja merkittävä.

Tiestön korjausvelka on Live-Suomessakin maksettava. SKAL odottaa, että myös uudessa mallissa tiestön hoitoon osoitetaan riittävästi rahaa, eikä tieverkolta kerättyjä maksuja kohdisteta muiden liikennemuotojen hyväksi. Tienpitoon on myös uudessa mallissa löydyttävä asiantunteva vastuunkantaja, joka huomioi elinkeinoelämän ja liikkumisen tarpeet valtakunnan laajuisesti.

– Väyläverkon on palveltava sekä biotalouden raaka-ainekuljetuksia että lopputuotteiden markkinoille saamista. Avoimia kysymyksiä on muutoinkin paljon. Esimerkiksi yksityisteiden asema uudistuksessa on avoin, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä.

– Yhtiön toiminta ei olisi riippuvaista valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista ja tyytyväisyydestä. Emme ole lisäämässä liikenteen kustannuksia, emmekä rajoittamassa tai seuraamassa kansalaisten liikkumista. Ehdotuksemme lähtökohta on, että liikenteen kokonaiskustannukset eivät nousisi ja liikenteen käyttäjillä olisi vapaus valita haluamansa palvelu – olipa se pelkkää tienkäyttöä tai liikenteen palvelupaketti, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Berner liikenneverkkoyhtiötä koskevan selvityksen julkaisutilaisuudessa 19. tammikuuta 2017.