Raskaan liikenteen kunto heikentynyt

– Erityisen huolissaan pitää tällä hetkellä olla siitä, että raskaan ajoneuvokaluston kunto on edelleen heikentymässä, poliisitarkastaja Kari Onninen sanoo.

Valvontaviikolla poliisi tarkasti 2005 raskasta ajoneuvoa. Kuljettajille määrättiin 546 seuraamusta. Kuva: Poliisi.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliisin viime viikolla suorittamassa raskaan liikenteen valvonnassa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 270 kappaletta, epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 14 tapauksessa ja seuraamuksia näistä rikkeistä kirjattiin 122 kappaletta.
Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan suhteellisesti suurin muutos aiempiin valvontajaksoihin verrattuna oli ajoneuvojen kuntoon liittyvissä rikkeissä, joiden määrä kasvoi viime kevään valvontaan verrattuna 50:llä. Myös matkojen keskeyttämiset lisääntyivät 10 tapauksella.
Lisäksi seuraamuksia jaettiin muun muassa kuorman varmistamiseen (75), kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin (57) sekä ylikuormiin (27) liittyen.

– Erityisen huolissaan pitää tällä hetkellä olla siitä, että niin tehostetun valvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen kuin kentältä tulleiden raskaan liikenteen valvojien viestien mukaan raskaan ajoneuvokaluston kunto on edelleen heikentymässä. Toisaalta ajo- ja lepoaikojen noudattamisessakaan ei ole muutosta parempaan tapahtunut, Onninen sanoo.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 10 – 16.10.2016 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset.
Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta ja paljastaminen. Valvontaa kohdennettiin erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä kuorman varmistamiseen.
Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 2005 raskasta ajoneuvoa, joista 1597 kotimaista sekä 408 ulkomaista. Kuljettajille määrättiin kaikkiaan 546 seuraamusta.