Pysäköintisääntöjä ei tunneta

EasyParkin kyselyyn vastanneista suurin osa luuli, että pihakadulla saa ajaa 30 km/h, vaikka laki sallii vain 20 km/h.

EasyParkin kyselyn vastaajille näytettiin liikennemerkkejä ja niihin liittyviä väittämiä, joista osa oli oikein ja osa virheellisiä.

 

Kyselyssä 84 prosenttia vastaajista sanoi, että yllä oleva merkki tarkoittaa sitä, että pysäköinti on kielletty ympäri vuorokauden.
Oikeasti lisäkilpi lieventää pysäköintikieltoa ja sallii sen 24 tunniksi.

 

Yllä olevalla merkillä 371 kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin 371–376, 381 tai 382 taikka merkillä 520 tai 521 osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyenpää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.
Kyselyssä 65 prosenttia ei tiennyt, että pysäköinti ja pysähtyminen on sallittu seuraavan risteyksen jälkeen.

  

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Vastaajista 89 prosenttia luuli, että nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

Lisäksi 53 prosenttia kyselyyn vastanneista luuli, että jokamiehen oikeus kattaa myös pysäköinnin, joten auton saa marjastus- ja sienestysmatkalla pysäköidä vapaasti metsän reunaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan pysäköidessä metsäalueelle, täytyy maanomistajalta pyytää lupa.
Vastanneista 77 prosenttia luuli, että jos pysäköi junaradan tasoristeyksen lähelle, täytyy väliä jättää 10 metriä. Väliä pitää jättää 30 metriä.

Kysely toteutettiin syyskuussa ja siihen vastasi 1000 ajokortin omistavaa henkilöä.
– Harmillista, että merkkien merkitys on todella monella unohtunut autokouluajoista. Ilmeisesti meidät pitäisi laittaa uudelleen pulpetin ääreen virkistämään muistia. Uusintaopiskelun jälkeen liikenteessä olisi turvallisempaa ja samalla syntyisi vähemmän turhasta pyörimisestä aiheutuvia päästöjä. Siitä puhumattakaan, että todennäköisesti moni välttyisi turhilta parkkisakoilta, EasyPark Suomen toimitusjohtaja Stefan Anderson sanoo.