Puupohjainen diesel toimi testissä

VTT ja HSL toteavat UPM:n uusiutuvan dieselin toimivan muiden dieselpolttoaineiden tavoin.

UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Kuva UPM.
UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Kuva UPM.

Laboratoriotestaus aloitettiin Euro III -luokan busseilla, joita käytetään edelleen paljon Suomen liikenteessä. UPM BioVerno -dieselillä mitattiin selvästi pienemmät päästöt kuin verrokkina olleella kauppalaatuisella fossiilisella dieselillä. Muihin testattuihin kehittyneisiin polttoaineisiin verrattuna UPM BioVerno -dieselin päästöt olivat vähintään yhtä pienet.
– UPM BioVernon käyttö nykyisessä bussikannassa fossiilisen dieselin sijaan vähentäisi joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tämä on hyvä uutinen, sillä puupohjaisella kotimaisella polttoaineella pystyttäisiin heti parantamaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatua, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen sanoo.

Bussien liikennetestit ajettiin Helsingin ja Keravan välisessä liikenteessä Transdev Finlandin liikennöiminä Volvon neljällä identtisellä Euro VI -luokan bussilla, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori. Koeajoja tehtiin 20-, 50- ja 100-prosenttisella UPM BioVerno -dieselillä. St1 oli hankkeen polttoainejakelija.
Tulosten mukaan UPM BioVerno toimii erittäin hyvin kaikilla sekoitussuhteilla – parhaiden dieseleiden tavoin – ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400 000 kilometriä ja ne sujuivat täysin ongelmitta.

Euro VI -luokan autoissa hiukkassuodatin ja SCR-katalysaattori alentavat päästöt jo lähelle nollatasoa, joten merkittäviä eroja polttoaineiden välillä lähipäästöissä ei saatu. Euro VI -moottorissa polttoaine vaikuttaakin päästöihin lähinnä epäsuorasti: korkealaatuinen polttoaine takaa puhdistusjärjestelmän toimivuuden myös ajokilometrien karttuessa.
– Olemme tyytyväisiä testituloksiin – ne osoittivat, että UPM BioVernolla voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin nykyisessä bussiliikenteessä. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin Seudun Liikenteen tavoitteissa, sillä tähtäämme lähivuosina hiilettömään pääkaupunkiseudun liikenteeseen, sanoo Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja Helsingin Seudun Liikenteestä.

UPM BioVerno -dieselin laboratoriotestit tehtiin VTT:llä ja liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa olivat mukana myös Transdev Finland Oy, Volvo ja St1. Liikennöintiin liittyvät seurantamittaukset tehtiin niin ikään VTT:llä.
HSL ja VTT ovat käynnistäneet BioSata-hankkeen, joka on luonnollinen jatko päättyneelle BioPilot-hankkeelle. Uudessa hankkeessa siirrytään sovellusvaiheeseen, tavoitteena nostaa biopolttoaineiden osuus HSL:n bussiliikenteessä tasolle 70–90 % jo ennen vuosikymmenen loppua.