Puukauppa käy vilkkaana

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-syyskuussa puuta 16 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Kuiva kesä on mahdollistanut puun korjuun myös sellaisilla kohteilla, joille normaalisti päästään vain maan ollessa jäässä. Kuva Sari Järvinen.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-syyskuussa yksityismetsistä 29,6 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 40 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo.
Tukkien ostomäärä oli 13 miljoonaa kuutiota, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Kuitupuun ostomäärä, 14,5 miljoonaa kuutiota, oli 13 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kuusitukin kantohinta on noussut 15 prosenttia viime vuoden kesäkuusta, mäntytukin 13 ja koivutukin 10 prosenttia. Kuusikuitupuun kantohinta on noussut 17 prosenttia ja mänty- sekä koivukuidun kantohinta 10–13 prosenttia viime vuodesta.
Syyskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 62–65 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 68 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 47 euroa kuutiolta ja vaihteli 33 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 22 euron välillä.
Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Puun hinta saattaa siis vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Luonnonvarakeskuksen uusien metsien inventointitietojen mukaan Suomen metsät jatkavat kasvuaan 107 miljoonan kuution vuosivauhtia ja vuonna 2025 kestävät hakkuumahdollisuudet nousevat 84 miljoonasta kuutiosta 93 miljoonaan. Jotta tämä kehitys saadaan jatkumaan myös tulevaisuudessa, on metsien hoitoon panostettava entistä enemmän. Oikea-aikaiset uudistamis- ja hoitotoimenpiteet sekä jalostetun metsänviljelyaineiston hyödyntäminen ovat avainasemassa. Terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten ja ovat vastustuskykyisimpiä metsätuhoille.
– Vastuullinen metsien käyttö on ratkaisu tulevaisuuden haasteisiin, kun pidämme edelleen hyvää huolta metsistämme kaikilla kestävyyden osa-alueilla – ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä on antanut suosituksen avointen ja reilujen kauppatapojen edistämiseksi toimeksiantoihin perustuvassa puukaupassa. Muun muassa tarjouspyyntöjen ja tarjousten tietosisältöön, kilpailutukseen sekä sähköisen puumarkkinapaikan hyödyntämiseen liittyvän suosituksen tavoitteena on edistää tasapuolista kilpailua sekä lisätä valtakirjakaupan eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta.
– Läpinäkyvyyden ja yhteistyön kehittäminen parantaa luottamusta valtakirjakauppaa kohtaan sekä lisää sen houkuttelevuutta. Tavoitteena tulee olla reilun kilpailun edistäminen, jossa toimijan ja metsänomistajan oikeusturva on varmistettu. Toivomme, että suositus otetaan pikaisesti käyttöön kaikissa valtakirjakaupoissa, sanoo Salo.

Lähde: Metsäteollisuus ry