Polttoaineklausuuli pelasti hinnannousulta

Viime vuosikymmenellä Suomi kuului Euroopan kevyimpiin dieselin verottajiin. Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen.

Vuodesta 2008 lähtien dieselin verotus on noussut 21 senttiä litralta ja Suomesta on tullut yksi tiukimmista dieselin verottajista. Valtio verottaa yhtä diesellitraa 20 senttiä enemmän kuin EU edellyttäisi. Kuva Sari Järvinen

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto on seurannut huolestuneena dieselin hinnannousua. SKALin tilastot osoittavat dieselin arvonlisäverottoman litrahinnan kivunneen vuodessa 15 ja kahdessa vuodessa 25 senttiä.

– Suomalaisten kuljetusliikkeiden käytössä on keskimäärin kolme ajoneuvoa. Jos yrityksen ajoneuvot ovat yhdistelmäajoneuvoja, joilla ajetaan noin 150 000 kilometriä vuodessa, dieselin litrahinnan nousu 20 sentillä merkitsee yritysten vuotuisten kulujen nousua 45 000 eurolla, Murto laskee.

Kuljetusliikkeiden pelastusrenkaana on toiminut kuljetussopimuksissa yleisesti käytettävä polttoaineklausuuli. Se mahdollistaa kohonneiden polttoainehintojen lisäämisen sopimushintoihin ilman erillisiä hintaneuvotteluja.

Murron mielestä polttoaineklausuulilla on suuri merkitys kuljetusliikkeille, sillä dieselin hinnannousua on lähes mahdotonta kompensoida kustannuksia alentamalla.

– Yritykset ovat jo pitkään kouluttaneet henkilöstöään taloudelliseen ajoon ja polttoainekulutuksen optimointiin. Nyt kulutus on niin hyvällä tasolla, että kulutuksen pienentäminen on yhä vaikeampaa. Myöskään työvoimakustannuksista ja autojen muista kuluista, kuten vakuutuksista, huolloista ja renkaista ei juuri pystytä karsimaan.

Dieselin verotus syö kilpailukykyä

Polttoainekustannukset muodostavat Murron mukaan 10–28 prosenttia kuljetusliikkeiden kokonaiskustannuksista. Raskailla yhdistelmillä osuus voi olla jopa yli 30 prosenttia. Hintojen voimakas nousu on uhka maamme kilpailukyvylle.

– Polttoaineen hinnannousu on Suomen kaltaiselle harvaanasutulle maalle hyvin epäedullista. Yhden sentin nousu dieselin hinnassa tuo 13 miljoonan euron lisälaskun kuljetusalalle ja sen asiakkaille. Tämä heikentää merkittävästi kansallista kilpailukykyämme, Murto harmittelee.

Dieselin hinnannousuun vaikuttavat osaltaan globaalit mekanismit, kuten polttoaineen vaikeutunut saatavuus. Niihin Suomi ei voi vaikuttaa. Valtion tulisi kuitenkin muuttaa dieselöljyn polttoaineverotusta, joka on osasyy hintojen nousuun.

– Viime vuosikymmenellä Suomi kuului Euroopan kevyimpiin dieselin verottajiin. Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Vuodesta 2008 lähtien dieselin verotus on noussut 21 senttiä litralta ja Suomesta on tullut yksi tiukimmista dieselin verottajista. Valtio verottaa yhtä diesellitraa 20 senttiä enemmän kuin EU edellyttäisi. SKALin näkemys on se, että valtion pitäisi siirtyä ammattidiesel-käytäntöön eli mahdollistaa kuljetusyrityksille polttoaineveroa koskeva palautus.

Teksti: Tuomas I. Lehtonen