Poliisi puuttuu aiempaa herkemmin ylinopeuksiin

Poliisi puuttuu lokakuun alusta aiempaa herkemmin ylinopeuksiin. Uusi valtakunnallinen linjaus ohjeistaa antamaan rikesakon 7 km/h ylinopeudesta.

– Poliisin tavoitteena on vaikuttaa ajokäyttäytymiseen, jotta keskinopeudet laskevat, onnettomuudet vähenevät ja niiden seuraukset lievenevät, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen sanoo.
Poliisin valvonta vaikuttaa tutkitusti ajokäyttäytymisen. Tienkäyttäjät pyrkivät noudattamaan säännöksiä sen mukaan, miten he olettavat viranomaisten niihin puuttuvan.
Prosentin muutos keskinopeudessa muuttaa loukkaantuneiden määrää kahdella prosentilla ja kuolleiden määrää neljällä prosentilla. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä liikenteessä pyritään puolittamaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta ollaan edelleen varsin kaukana.

Valvontaa erityisesti riskipaikkoihin

Holopaisen mukaan puuttumiskynnys ylinopeuksiin on jatkossa eurooppalaista keskitasoa.
Muualla Euroopassa on käytössä erityyppisiä seuraamusrajoja. Ruotsissa rajana on 6 km/h. Espanjassa ja Hollannissa nopeusrajoituksen ollessa enintään 100 km/h rajana on 7 km/h ja rajoituksen ollessa yli 100 km/h rajana on 8 km/h. Ranskassa vastaavilla nopeusrajoitusalueilla rajana on pääsääntöisesti 5 km/h ja 5 %. Italiassa seuraamusraja on 5 %, mutta kuitenkin aina minimissään 5 km/h.
Puuttumiskynnyksen ohella ohjeessa kehotetaan suuntamaan valvontaa ensisijaisesti riskipaikkoihin, kuten päiväkotien ja koulujen läheisyyteen sekä paikkoihin, joissa liikenneonnettomuuksia on tapahtunut.
Koetun kiinnijäämisriskin säilyttämisen vuoksi nopeusvalvontaa suoritetaan myös muilla tie- ja katuosuuksilla.

Jos valvontaresurssien riittämättömyys ja muut valvontaolosuhteet kuitenkin vaativat puuttumisrajan nostamista tai laskemista, tulee sen tapahtua seuraavia periaatteita noudattaen:

  • Nopeudenvalvontalaitteiden näyttämästä nopeudesta on vähennettävä aina laitteiden mittaustarkkuuteen liittyvä tekninen varmuusvähennys 3km/h.
  • Teknisen varmuusvähennyksen vähentämisen jälkeen rikesakko annetaannopeusrajoituksen ylittämisestä vähintään 7 km/h. Huomautusmenettelyäkäytetään nopeuden ylityksen ollessa 3–6 km/h.
  • Pieniin ylinopeuksiin puututaan ensisijaisesti kirjallisella huomautuksella.Kuitenkin esimerkiksi nopeusvalvonnan pysäytyspaikan ruuhkautuessa voidaan huomautus antaa myös suullisesti.
  • Kirjallisia ja suullisia huomautuksia ei kirjata poliisiasiain tietojärjestelmään,mutta automaattisen liikennevalvonnan toimisto-ohjelma tallentaamyös huomautukset. Huomautuksia ei kuitenkaan huomioida kuljettajanajo-oikeuteen vaikuttavana asiana.
  • Merkille pantavaa on, että huonoissa olosuhteissa on joskus syytä puuttuamyös alle nopeusrajoitusten mukaisiin ajonopeuksiin. Seuraamusmenettelyssä noudatetaan poliisin sakkokäsikirjan ohjeita.