Poliisi mittaa ylinopeuksia keskiviikkona

Tehovalvonta alkaa 19.4. aamulla kello 6 ja päättyy 20.4. kello 6.

Suomen poliisilaitokset osallistuvat vuorokauden mittaiseen kansainväliseen nopeusvalvontamaratoniin. Valvonta toteutetaan sekä poliisin suorittamalla että automaattivalvonnalla ja sitä kohdennetaan kaikkein riskialtteimmalle tiestölle.
Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) koordinoima valvontaoperaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata ja se toteutetaan nyt kolmannen kerran.

Kuva: Suomen poliisi

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien raportin (OTI-vuosiraportti 2015) mukaan ajonopeuteen (muun muassa ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon ja ajoneuvoon nähden) liittyviä riskitekijöitä oli mukana 31 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.
Valvonta panee pohtimaan omaa ajokäyttäytymistä
– Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä tiedottamisella on liikenneonnettomuuksia ennalta estävää vaikutusta. Tärkeää on, että kuljettajat tarkastelisivat omaa ajokäyttäytymistään ja myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo.