Muista päivittää auton tiedot rekisteriin

Kolmiakselisen kuorma-auton rekisteritiedot on hyvä päivittää katsastuksen yhteydessä, jotta 28 tonnin massalla ajo ei lopu 30.4.2018.

Kolmiakselisille kuorma-autoille sallittiin 28 tonnin massa 1.3.2017 voimaantulleella asetusmuutoksella pysyvästi käyttöönottoajankohdasta riippumatta. Kyseisten ajoneuvojen tulee täyttää seuraavat ehdot: paripyörät vaaditaan molemmilla taka-akseleilla tai telin vetävä akseli on varustettu paripyörillä ja ilmajousilla tai tätä vastaavaksi tunnustetulla jousituksella. Tällöin toinen akseleista on ohjaava tai ohjautuva sekä varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 mm renkailla.

Uuden asetuksen myötä monet viiden vuoden siirtymäaikaa hyödyntäneistä kuorma-autoista voivat jatkossakin säilyä enimmäismassaltaan 28 tonnin painoisina, mutta merkintä määräaikaisuudesta tulee poistaa, jos autoa halutaan käyttää 30.4.2018 jälkeen 28 tonnin massalla. Myös uudemmat kuorma-autot voi muutoskatsastaa 28 tonnin massalle, jos vaatimukset täyttyvät.
– 28 tonnin massa kannattaakin ottaa esille jo seuraavaa katsastusta varattaessa, jotta mahdolliset muutoskatsastukset voidaan suorittaa ja auton tiedot voidaan päivittää vastaamaan haluttua, johtava asiantuntija Otto Lahti muistuttaa.
– Siirtymäaikaa hyödyntäneiden kuorma-autojen kannatta tarkistaa siirtymäajan loppumiseen 30.4.2018 mennessä, että oman auton tiedot ovat päivitetty nykysäädösten mukaisiksi, jotta myös jatkossa 28 tonnin enimmäismassan käyttö on mahdollista.

Myös puoliperävaunuyhdistelmän massa nousee

Uuden asetuksen myötä vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa korotetaan 52 tonniin nykyisestä 48 tonnista. Mahdollinen korotus ajoneuvon tietoihin tehdään muutoskatsastuksessa. Täysi 52 tonnin massa edellyttää yli 18 tonnin massaa vetopöydälle ja varsin pitkää ääriakseliväliä. Vanhalla kalustolla päästään useissa tapauksissa noin 50 tonnin tasolle.
– Ennen seuraavaa määräaikaiskatsastusta kannattaakin selvittää omalta autokauppiaalta tai katsastustoimipaikalta, voiko oman rekkaveturin ppv-yhdistelmämassaa korottaa, jotta asia saadaan hoidettua kuntoon kerralla, Lahti vinkkaa.