Ministeriö sallisi 34,50-metriset

Ministeriö kasvattaisi yhdistelmien suurinta sallittua pituutta 25,50 metristä 34,50 metriin.

K-ryhmän uusi 31-metrinen HCT-yhdistelmä ehti aloittaa ajot maaliskuussa 2018 Turun ja Vantaan välillä Trafin poikkeusluvalla. Toinen samanlainen on tulossa ajoon hieman myöhemmin Pohjanmaalla.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä. Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,50 metriä.
Muutosehdotus ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen on lausuntokierroksella 17.4. asti.
Lausuntokierroksen jälkeen valmistelua jatketaan liikenne- ja viestintäministeriössä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa uudistuksen hyödyttävän monia osapuolia.
– Raskaan liikenteen mittoja ja massoja kehittämällä meidän on mahdollista parantaa huomattavasti kuljetusten tehokkuutta ja energiatehokkuutta ja vähentää liikenteen päästöjä. Nyt ehdotetut muutokset koskevat mittoja, ja seuraavaksi pureudumme massoihin liittyviin muutoksiin. Tämä hanke hyödyttää kuljetusyrityksiä ja laajasti koko yhteiskuntaa.

Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla.  Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa.

Pidemmille yhdistelmille asetettaisiin uusia vaatimuksia mm. etenemiskyvyn ja ajovakauden varmistamiseksi.
Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset ajoneuvoyhdistelmien pituuden osalta tulisivat voimaan syksyllä 2018.

Raskaan liikenteen mittojen ja massojen kehittämishanketta jatketaan vuoden 2018 aikana niin, että erikseen valmistellaan tarvittavat lakitason muutokset nykyistä painavampien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotolle.
Valmistelun lähtökohtana on, että massoihin liittyvät muutokset koskisivat vain sellaisia erikseen määriteltyjä tieverkon osia, joissa isompien massojen käyttäminen on mahdollista. Alustavasti on arvioitu, että ensimmäiset rajatut reitit voisivat tulla käyttöön vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2018 aikana valmistellaan erikseen tarvittavat lakitason muutokset nykyistä painavampien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotolle.

Lue lisää HCT-muutoksesta seuraavasta Raskassarja-lehdestä 2/2018.