Milloin vaihdoit jäähdytinnesteen?

Tuore jäähdytysneste huolehtii moottorista ja suojaa korroosiota sekä kattilakiveä vastaan.

Kesän kääntyessä syksyksi on syytä varmistua ajoneuvojen ja koneiden talvikelpoisuudesta. Jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden mittaus on useille rutiinitoimenpide syyshuollon yhteydessä. Riittämätön pakkaskestävyys voi aiheuttaa jäähdytinnesteen jäätymisen ja edelleen moottorin tai jäähdystysjärjestelmän vaurion. Joskus unohdetaan, että jäähdytinesteellä on toisena tärkeänä tehtävänä järjestelmän suojaaminen korroosiota ja kattilakiveä vastaan. Tämän vuoksi jäähdytinneste on syytä vaihtaa säännöllisesti, vaikka pakkaskestävyys olisikin vielä kunnossa. Vaihdon yhteydessä poistuu myös järjestelmään kertyneitä epäpuhtauksia. Eri moottorivalmistajilla on keskenään hieman poikkeavia suosituksia vaihtovälistä. Sopivaan vaihtoväliin vaikuttavat mm. järjestelmässä käytetyt materiaalit. Perinteinen jäähdytineste on syytä vaihtaa tyypillisesti vuosittain tai joka toinen vuosi. Niin sanotuilla Long life -jäähdytinnesteillä, kuten Teboil Glycold XLC, vaihtoväli voi olla useampia vuosia.

Polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan noin kolmannes hyödynnettyä kampiakselin tehona ja saman verran sidotaan jäähdytysjärjestelmän avulla. Kuva Teboil.

Hyvin usein jäähdytinnesteestä keskustellessa nousee esille väri. On tärkeä muistaa, että pelkän värin perusteella ei voi tehdä luotettavia päätelmiä jäähdytinnesteen ominaisuuksista tai sekoitettavuudesta muihin nesteisiin. Jäähdytysnesteiden perinteinen väri on vihreä. Tyypillisesti tavallista suorituskykyisemmät erikoisjäähdytinnesteet on värjätty jollain muulla värillä, usein punaisella.

Teboilin jäähdytinnesteissä on käytetty OAT-teknologiaan (organic acid techology) perustuvaa lisäaineistusta. Erilaisista väreistään huolimatta nämä nesteet ovat sekoituskelpoisia keskenään. Monilla ajoneuvo- ja konevalmistajilla on omia merkkikohtaisia erikoisjäähdytinnesteitä, jotka saattavat olla väriltään esimerkiksi keltaisia ja oransseja. Yleispätevää ohjetta jäähdytinnesteiden yhteensopivuudesta on mahdotonta antaa.

Markkinoilla on olemassa myös propyleeniglykolipohjaisia jäähdytinnesteitä, joka on etyleeniglykoliin verrattuna vähemmän myrkyllistä luontoon päästessään. Haittapuolena on kuitenkin etyleeniglykolia heikompi lämmönsiirtokyky. Propyleeniglykolia ja etyleeniglykolia ei pidä sekoittaa keskenään, koska seoksesta ei voida luotettavasti mitata pakkaskestävyyttä.

Paras suoja moottorille saavutetaan, kun täydennyksen sijaan tehdään täydellinen vaihto. Erityisesti vanhemmissa koneissa voi olla käytetty vanhantyyppisiä nesteitä, jotka eivät ole yhteensopivia nykyteknologiaa edustavien nesteiden kanssa. On hyödyllistä, jos järjestelmä päästään huuhtomaan puhtaalla vedellä ennen jäähdytinnesteen täyttöä.

Teboil-jäähdytinnesteet laimennetaan vedellä suhteessa 50/50 % ennen lisäämistä järjestelmään. Näin saadaan liuos, jolla on hyvä pakkasenesto- ja lämmönsiirtokyky. Liian vähäinen jäähdytysnesteen osuus ei anna riittävää suojaa. Toisaalta suuri jäähdytinnesteen osuus heikentää lämmönsiirtokykyä.

Lähde: Teboil voiteluaineet