Liikenneonnettomuuksien määrä tutkintahistorian pienin

Vuonna 2017 tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 14 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 liikennekäytössä olleet henkilöautot olivat hieman edellisvuotta turvallisempia. Kuva: Onnettomuustietoinstituutti.

Tutkijalautakunnat tutkivat 208 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta vuonna 2017. Menehtyneitä oli 226, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Onnettomuuksien määrä on tutkintahistorian pienin, osoittaa tuore OTIn ennakkoraportti. Vain nuorimman (alle 21-vuotiaiden) kuljettajaryhmän onnettomuusmäärä pysyi ennallaan vuoden 2016 lukemissa.

– Hyvä taloustilanne lisää usein liikenteen määrää, joten todennäköisesti myös viime vuonna liikennesuoritteet olivat kasvussa. Tästä huolimatta onnettomuuksien määrä väheni, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena, toteaa OTIn (Onnettomuustietoinstituutin) yhteyspäällikkö Tapio Koisaari.

Ajoneuvolajien jakauman osalta suurin muutos vuotta aikaisempaan on onnettomuudessa vastapuolena olleiden henkilöautojen määrän väheneminen. Muutos vuoteen 2016 on selvä ja kaiken kaikkiaankin henkilöautovastapuolten määrä vähäinen. Henkilöauto oli kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden vastapuolena vain 25 kertaa. Kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden vastapuolena oli useimmiten raskas ajoneuvo.

Vuoteen 2016 nähden henkilöautoilijoiden aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui viime vuonna 22 (15 %) vähemmän.

Suistumisonnettomuudet olivat jälleen yleisin onnettomuustyyppi. Niitä oli 74, eli 44 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Määrä on varsin tyypillinen verrattaessa aikaisempiin vuosiin. Sen sijaan kohtaamisonnettomuuksia tapahtui vähiten viiteen vuoteen (54).

Kaksipyöräisillä sattui kuolemaan johtaneita onnettomuuksia aiempaa vähemmän. Liikennekäytössä olevien mopojen ja moottoripyörien kanta on pienentynyt viime vuosina. ”Lisäksi kehno kesäsää todennäköisesti piti monet kaksipyöräiset tallissa, jolloin näitä ajoneuvoja oli myös liikkeellä huomattavasti vähemmän”, Koisaari arvioi.

Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet vähenivät huomattavasti, 32 prosenttia. Vuonna 2017 kuolemaan johtaneita pyöräilyonnettomuuksia sattui 15, kun edellisvuonna vastaava lukumäärä oli 22. Kuolemaan johtaneissa jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa yli 64-vuotiaiden ikäluokka korostuu voimakkaasti. Kehon haurastumisesta johtuen iäkkäät kuolevat törmäyksissä nuoria helpommin. Turvallisuuskehitys ja huolellinen ajaminen säästävät ihmishenkiä

Autojen turvallisuuskehitys on ottanut jälleen pienen askeleen eteenpäin.
– Koska passiivisten turvalaitteiden kehitys on nyt jo lähes huipussaan, tulevaisuudessa turvallisuuden parantamisessa tehokkainta on pyrkiä välttämään onnettomuuksien syntyä. Aktiivisen turvatekniikan odotetaan näkyvän selvimmin suistumisonnettomuuksien määrän alenemana, Tapio Koisaari summaa.