Liikennemerkki lumen peitossa

Kuljettaja väitti liikennemerkkien olleen lumen peitossa - peltipoliisin ylinopeussakko oli silti maksettava.

Kuorma-auton kuljettaja ajoi 78 kilometrin tuntinopeudella tiellä, jossa suurin sallittu ajonopeus oli 60 km/h. Automaattinen liikennevalvontalaite otti kuvan tapahtuneesta.
Kuljettaja kiisti syyllisyytensä liikennerikkomukseen sekä muut asiassa esitetyt vaatimukset. Hänen mukaansa liikennemerkit eivät olleet olleet luettavissa, koska ne olivat olleet peittyneenä lumisateen vuoksi.
Hänen kirjallisina todisteina esittämistään lehtileikkeistä ilmeni, että poliisi oli Joensuussa peruuttanut sakkoja, mikäli liikennemerkit olivat olleet peittyneenä lumisateen vuoksi.

Syyttäjän esitti kuitenkin kirjallisena todisteena valokuvan ja sääkartan, joista kävi ilmi, että sää oli ollut tapahtuma-ajankohtana selkeä eikä lumipyryä ollut ollut.
Todistaja oli kertonut, että kameratolpan sijoitus on ennen risteysaluetta ja liikennevaloja. Risteysalue ja liikennevalot ovat havaittavissa ennen mittauspistettä. Todistaja oli lisäksi vahvistanut poliisikokemuksensa perusteella, että liikennevalvontavalokuva olisi tunnistamiskelvoton, mikäli liikennemerkit olisivat lumen peitossa.

Käräjäoikeus (KO) totesi, että kuljettaja on velvollinen itse varmistumaan nopeusrajoituksista. Se, ettei vastaaja ollut mahdollisesti lainkaan havainnut ylintä sallittua nopeutta osoittavaa liikennemerkkiä, ei poistanut hänen syyllisyyttään etenkään, kun huomioitiin tapahtumapaikalla muuttuneet liikenneolosuhteet. Vastaaja ei ollut esittänyt asiassa sellaisia perusteita, että rikesakkomääräystä olisi ollut muutettava. Sen vuoksi vastaaja tuomittiin rikesakkomääräyksen mukaiseen 200 euron rikesakkoon. Vastaaja oli velvollinen korvaamaan asiassa aiheutuneet todistelukustannukset valtiolle.

Vastaaja vaati hallinto-oikeudessa (HO), että syyte ja todistelukustannusten korvaamista koskeva vaatimus hylätään ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen asianosaiskulunsa KO:ssa. HO ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. KO:n ratkaisu jäi pysyväksi.