Liikennekaaresta poliittinen kompromissi

Hallitus on löytänyt ratkaisun liikennekaari-lakiesitykseen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 22. syyskuuta.

 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että liikennekaari saadaan nyt eduskunnan käsittelyyn niin että kaikki henkilöliikennemarkkinoiden toimijat ovat mukana.
– Meillä on nyt aito mahdollisuus parantaa liikenteen palveluja ja luoda myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kaikilla toimijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa. Liikennekaaren eteneminen on hieno uutinen ei vain liikennealalle vaan koko yhteiskunnalle, sanoo ministeri Berner.
Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaariesityksellä muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennekaarella luodaan puitteet julkisesti tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin mm. digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017.

Linja-autoliitto tyytyväinen

Linja-autoliiton mukaan liikennekaaresta saavutettu poliittinen ratkaisu on merkittävä liikennepolitiikan kokonaisuudistus. Keskiössä ovat digitalisaatio ja markkinoiden avautuminen. Henkilökuljetusmarkkinoiden sääntely yhtenäistyy nyt kerralla, kun aiemmin sitä on yritetty viedä eteenpäin osauudistuksina.
Linja-autoliitto uskoo, että liikennekaaren myötä markkinoiden avaaminen ja digitalisaation hyödyntäminen parantavat merkittävästi henkilökuljetuspalveluiden tarjontaa ja kiinnostavuutta. Suurimman hyödyn saavat henkilöliikenteen asiakkaat ja yrittäjyys.
– On hienoa, että hallituspuolueet ovat saavuttaneet poliittisen kompromissin liikennekaaresta. Kaari tuo suomalaisen liikennepolitiikan tälle vuosisadalle, sanoo toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.

Avoimet tietorajapinnat mahdollistavat uudet palvelut

Liikennekaari edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Liikennekaari mahdollistaa yhtenäiset ja mobiilit matkaketjut. Tulevaisuuden liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia ja rajapinnat avoimia. Liikennekaaressa esitetään, että liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot avataan. Liikennekaaressa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta. Näin liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä.
Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia.

Taksit mukaan joukkoliikennemarkkinaan

Liikennekaari helpottaa taksialalle tuloa ja lisää taksitoimijoiden vapautta kehittää omaa toimintaansa. Taksijärjestelmään esitetäänkin olennaisia muutoksia.
Suomen Taksiliitto pitää liikennekaareen tehtyjä muutoksia pääosiltaan hyvinä ja kannatettavina.  Syyskuussa esitelty liikennekaari on suomalaisen taksiyrittäjän ja taksialan näkökulmasta merkittävästi parempi kuin huhtikuussa esitelty luonnos.
Tavoitteena on, että sääntelyä väljentämällä ja alalle tuloa helpottamalla alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita, alan työllisyys lisääntyy ja erityisesti maaseudulle syntyy nykyistä enemmän tarjontaa.
Jatkossa taksiliikennettä voisi harjoittaa kuka tahansa laissa säädetyt lupaehdot täyttävä toimija, sillä taksikiintiöistä luovuttaisiin. Taksilupa olisi yrityskohtainen, minkä lisäksi kuljettajalta vaadittaisiin ajolupa.
Takseilla olisi jatkossakin määritelty pääasiallinen asemapaikka. Toimijoiden olisi ilmoitettava asemapaikkansa ja päivystysaikansa eli pääasiallinen toiminta-alueensa ja palveluaikansa. Taksi voisi kuitenkin uudistuksen myötä jäädä odottamaan kyytiläisiä myös ilmoittamansa asemapaikkansa ulkopuolelta, ja muilta paikkakunnilta voidaan tulla paikkaamaan kysyntää toiselle paikkakunnalle.
Taksiluvan haltijalla olisi oltava toimipaikka Suomessa. Taksin kuljettajalla tulisi olla riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä kyky avustaa erityisryhmiä. Kuljettajalta vaadittaisiin ajolupa, jonka myöntäisi edelleen Trafi. Ajolupa olisi voimassa viisi vuotta kerrallaan.