Laivojen typpipäästöjä rajoitetaan jälleen

Laivojen pitää vähentää typenoksidipäästöjä 80 prosenttia verrattuna nykyiseen tasoon. Sääntely koskee 1.1.2021 jälkeen rakennettavia uusia laivoja.

 

image_bank_exterior_rosella_11039-1024x800-570x445Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristökomitea on hyväksynyt 27. lokakuuta 2016 Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidipäästöjen erityisalueiksi (NECA).  Erityisalueella laivojen pitää vähentää typenoksidipäästöjä 80 prosenttia verrattuna nykyiseen tasoon. NECA-sääntely tulee koskemaan 1.1.2021 jälkeen rakennettavia uusia laivoja niiden purjehtiessa Itämerellä ja Pohjanmerellä, sekä muilla NECA-alueilla.

– IMO:n päätös on hieno uutinen ympäristölle ja suomalaiselle meriteollisuudelle, jolla on LNG-moottoreihin ja katalysaattoreihin perustuvaa cleantech-osaamista ja tuotantoa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Päätöksen seurauksena 1.1.2021 jälkeen rakennettaviin laivoihin tulee asentaa katalysaattori tai niiden tulee siirtyä käyttämään nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineena. LNG täyttää polttoaineena erityisalueen päästövaatimukset typen osalta. Lisäksi LNG:n käyttö poistaa rikkipäästöt lähes kokonaan ja vähentää merkittävästi alusten hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.
Sääntelystä aiheutuvat lisäkustannukset Suomeen suuntautuvalle merenkululle arvioidaan vähäisiksi. Kustannukset tulevat varustamojen ja kuljetusasiakkaiden kannettavaksi noin 20 vuoden kuluessa, sitä mukaan, kun uusia laivoja rakennetaan.

Suomen hallitus seuraa NECA-sääntelystä koituvia kokonaisvaikutuksia ja sääntelystä aiheutuvat kustannukset kompensoidaan tarvittaessa suomalaiselle teollisuudelle. Kustannusvaikutuksia arvioineessa ympäristöministeriön työryhmässä oli laaja meriteollisuuden ja elinkeinoelämän edustus.