Kuskiton kuorma-auto ajaa maan alla

Tulevan puolentoista vuoden aikana Volvo testaa autonomisesti ajavia FMX -kuorma-autojaan Boliden-yhtiön kaivoksessa Ruotsin Kristinebergissä.

 

Autonomisesti ajavissa autoissa käytettävän tekniikan ansiosta kaivoksen logistiikka voidaan optimoida tavalla, joka poikkeaa nykyisestä. Kuorma-autoja voidaan käyttää keskeytyksettä. Tarkan reittisuunnittelun ja tasaisen nopeuden ansiosta ruuhkautumista ei tapahdu, ja kuormien lastaus ja purku nopeutuvat. Räjäytystöiden yhteydessä kuljettajien on normaalisti odotettava kaivoskäytävän tuulettumista ennen malmin lastaamista, mutta autonomisilla kuorma-autoilla ei tällaisia rajoituksia ole. Tämä tarkoittaa, että jokainen kuorma-auto voidaan hyödyntää tehokkaammin ja kuljetustehtäviä voidaan ajaa vuoron aikana useampia. Ajoneuvoista tulee erottamaton osa kaivoksen tuotantojärjestelmää. Kun kuljetusten rytmi ja nopeus pysyvät tasaisina, myös polttoaineenkulutus pienenee ja kuluminen vähenee.

Kaivoksessa käytettävät ajoneuvot ovat sarjavalmisteisia Volvo FMX -kuorma-autoja, jotka on varustettu uusilla toiminnoilla. Kuva Volvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevan vuoden aikana otetaan vielä asteittain käyttöön kolme lisäajoneuvoa. Mukana on muun muassa järjestelmä, jossa hyödynnetään tutka- ja lasertoimisia antureita. Alkuvaiheessa järjestelmä tarkkailee kaivoksen geometriaa ja muodostaa kartan kuorma-autolle määrätystä reitistä. Kerättyjen tietojen perusteella säädellään sitten ajoneuvon ohjausta, vaihteiden vaihtamista ja nopeutta. Anturit mittaavat jatkuvasti kuorma-auton ympäristöä jokaisella matkalla ja optimoivat edelleen kuorma-auton reittiä ja toimintaa.

Volvon tavoitteena on tutkia, kuinka tämä tekniikka voi edistää kuljetusten turvallisuutta ja tuottavuutta maantieteellisesti rajatulla alueella vaativissa olosuhteissa.
– Yhteistyö Boliden-yhtiön kanssa mahdollistaa sen, että autonomisten ajoneuvojen kehitys voi siirtyä uuteen mielenkiintoiseen vaiheeseen. Autonomisesti ajavia kuorma-autoja testataan nyt ensimmäistä kertaa säännöllisessä käytössä maan alla. Tulokset antavat meille arvokasta tutkimustietoa, kun pyrimme valjastamaan tekniset läpimurrot asiakkaita hyödyttäviksi käytännön sovelluksiksi, Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson kertoo.

Kun Volvo Trucks toi autonomisen Volvo FMX -auton ensimmäistä kertaa julkisuuteen aiemmin tänä vuonna, se herätti suurta kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa. Tämä kuorma-auto kuuluu tutkimus- ja kehitysprojektiin, jonka puitteissa on selvinnyt, että autonomiset kuorma-autot voivat parantaa kuljetusten tehokkuutta ja tuottavuutta merkittävästi. Tämä koskee erityisesti kaivoksia, satamia ja muita rajattuja ja tarkkaan hallittuja ympäristöjä, joissa on paljon toistuvaa ajoa.

Autonomisen kuorma-auton on oltava vähintään yhtä turvallinen ja luotettava kuin ihmisen ohjaaman. Jos kuorma-auton tuntumassa ilmenee jokin este, ajoneuvo pysähtyy automaattisesti ja kuljetustenhallintakeskus saa siitä ilmoituksen. Järjestelmän kuudesta anturista kaksi valvoo aina samaa aluetta kuorma-auton ympäristöstä. Jos kuorma-autossa ilmenee vika, sitä voidaan ohjata kuljetustenhallintakeskuksesta.

Itseohjaavia ajoneuvoja koskevat testit ovat vain yksi monesta tutkimus- ja kehitystyöprojektista, joiden puitteissa Volvo tutkii kuorma-autojen autonomisuuden kehittämisen mahdollisuuksia. Monet nykyisten Volvo kuorma-autojen järjestelmistä, kuten ACC-vakionopeudensäädin, vievät kuorma-autoja kohti tätä samaa päämäärää. Tekniikka kehittyy nykyään niin nopeasti, että markkinoille tulee jatkuvasti enemmän kuljettajan työtä tukevia ratkaisuja. Autonomisista kuorma-autoista voi vähitellen kehittyä tärkeä osa kaivostoimintaa, mutta esimerkiksi julkisilla teillä ajettavissa kuljetuksissa kuljettajilla on jatkossakin tärkeä rooli.