EU poistaisi kabotaasikuljetusten ylärajan

Kabotaasirajoitusten väljentäminen ja etäisyysperusteinen tiemaksumalli ovat Suomelle haitallisia.

Suomen edustajana Euroopan komissiossa on Jyrki Katainen, joka toimii myös komission varapuheenjohtajana. Kuva Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia.

Tällä hetkellä Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana. Euroopan komission 31.5. julkaiseman Liikkuvuuspaketin (mobility package) mukaan ajoneuvolla olisi kansainvälisen kuljetuksen päätyttyä oikeus tehdä maan sisäisiä kuljetuksia viiden vuorokauden ajan ilman kuljetusten määrän rajoitusta.
Kabotaasimuutoksia perustellaan CO2-päästöjen ja tyhjänä ajon vähentämisellä.

SKAL:n mielestä argumentit eivät päde Suomeen. Suomen logistinen kilpailukyky ja energiatehokkuus perustuvat muuta Eurooppaa pidemmän ja painavamman kuljetuskaluston käyttöön sekä tehokkaaseen kuljetusjärjestelmään. Suomessa yhdistelmän enimmäismassa on ollut vuodesta 2013 alkaen 76 tonnia ja pituus 25,25 metriä, kun muualla EU:ssa yleisesti hyväksytty enimmäispaino on 40 tonnia ja yhdistelmäpituus 18,75 metriä.

Suomessa on saavutettu suuremmalla kalustolla jopa yli 10 prosentin aleneman kalustokohtaisiin päästöihin niissä yhdistelmissä, joissa suurempaa kokoa on hyödynnetty täysmääräisesti. Suomalainen yhdistelmä kuljettaa 100 % enemmän kuormaa tonneissa mitattuna ja 50 % enemmän tilavuudella mitattuna kuin ulkomaiset yhdistelmät, joilla kabotaasikuljetuksia suoritetaan. Kuljetusjärjestelmämme minimoi vajaakuormilla ajamista, kun taas kabotaasiliikenteessä ulkomainen kuljetusyritys haalii yksittäisiä Suomen sisäisiä tavaraeriä kansainvälisen kuorman purun jälkeen. SKAL:n mukaan komission esittämä malli lisäisi tyhjänä ajamista ja päästöjä sekä vaikeuttaisi Suomen ympäristötavoitteiden saavuttamista.

SKAL on esittänyt ajo- ja lepoaikoihin joustoja yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linja-autoliiton kanssa siten, että kuljettaja voisi jakaa taukonsa nykyistä vapaammin sekä pidentää viikkolepoa edeltävää ajoaikaansa päästäkseen viikonlopuksi kotiin. Komission rohkeus ei tähän riittänyt, vaikka muutoksilla olisi lisätty kuljettajien työhyvinvointia.

Komission esittämä kilometripohjainen tiemaksumalli ei sovi pitkien etäisyyksien Suomelle. SKAL haluaa muuttaa nyt käynnistyvässä EU:n lainsäädäntöprosessissa lakiehdotusta siten, että se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita myös aikaan perustuvan tiemaksun (vinjetti).