C- ja D-luokan ajokortti ilman oppitunteja

Uuden lain myötä 280 tunnin opetus voisi vaihtua näyttökokeeseen.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden saavuttamisessa hallitus ehdottaa siirryttäväksi koepainotteiseen ammattipätevyyden suorittamiseen. Ammattipätevyysdirektiivin mukainen osaaminen saavutettaisiin näyttökokeilla. Perustason ammattipätevyyden saavuttaminen nopeutetulla 140 tunnin koulutuksella ehdotetaan pysyväksi. Jatkokoulutukseen ei ehdoteta muutoksia.

Koevaihtoehto vastaisi nykyisin käytössä olevaa 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutusta ja se oikeuttaisi C-luokan kuorma-auton ajokortin suorittamiseen 18-vuotiaana ja D-luokan linja-auton ajokortin suorittamiseen 21-vuotiaana. Linja-auton kuljettajana toimimiseen tätä nuorempana ammatillisen linja-auton kuljettajan koulutuksen perusteella ei ehdoteta muutoksia.

Koevaihtoehto edellyttäisi teoriakokeen ja käytännön kokeiden suorittamista ajokorttidirektiivin vaatimusten mukaisesti. Teoriakokeen vähimmäiskesto olisi neljä tuntia ja käytännön kokeen kaksi tuntia. Käytännön koe sisältäisi ajokokeen, jonka kesto olisi vähintään 90 minuuttia. Osa ajokokeesta voitaisiin korvata simulaattorilla tai liikenteen ulkopuolisella alueella tehtävällä vaikeissa olosuhteissa toimimiseen keskittyvällä osiolla. Muutoksilla ei olisi vaikutusta kuljettajan osaamiseen, sillä kokeiden perustan muodostaisi direktiivissä määritelty oppiaineiden luettelo, joka olisi edelleen myös nopeutetun koulutuksen perustana. Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltaa osaamisen perusteissa lisättäisiin. Virasto vahvistaisi nopeutetun perustason ammattipätevyyskoulutuksen, jatkokoulutuksen ja kokeiden perusteet.

Ammattipätevyyskoulutukseen hyväksyttyinä koulutuskeskuksina voisivat edelleen toimia opetus- ja kulttuuriministeriön tutkinnon ja koulutuksen järjestämisluvalla toimivat koulutuksen järjestäjät ja Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän raskaan kaluston autokoululuvan haltijat. Myös Puolustusvoimat voisi edelleen toimia ammattipätevyyskoulutuksessa ja perustason ammattipätevyyden saavuttamiseen liittyvien kokeiden vastaanottajana. Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen yhteydessä saavutetusta perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetut todistukset tunnustettaisiin ja ne oikeuttaisivat tässä laissa säädetyn kuljettajan ammattipätevyyskortin tai ammattipätevyydestä ajokorttiin tehtävään merkintään.

Kaikkiaan 15 EU-jäsenvaltiota ja Norja ovat valinneet koulutusvaihtoehdon, ja 11 jäsenvaltiota käyttää näyttökoevaihtoehtoa. Koulutusvaihtoehto on käytössä Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa. Näyttökoevaihtoehto on käytössä Alankomaissa, Belgiassa, Irlannissa, Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa, Maltalla, Portugalissa, Romaniassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 1.6.2017 osoitteisiin kirjaamo@lvm.fi sekä liikennekaari@lvm.fi.