Ajo- ja lepoaikarikkeet yhä kasvussa

Poliisin tehovalvonta osoitti: Raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikarikkomukset lisääntyivät taas.

Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä koko maassa maanantaista sunnuntaihin 26. – 4.3.2018.
Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin yhteensä 299 kappaletta, ajopiirturirikkomuksia 65 sekä ja ajo- ja lepoaikojen manipulointeja 14. Näiden rikkeiden osalta kasvu jatkuu edelleen ja nyt joka viidennellä kuljettajalla on havaittu selkeitä rikkeitä ajo- ja lepoaikojen tai niihin liittyvän lainsäädännön noudattamisessa.

Huomautuksia annettiin kaikkiaan 296 kappaletta ja muita seuraamuksia yhteensä 558. Määrät ovat samalla tasolla kuin edellisen vuoden valvonnoissa. Muun muassa aiemmin selkeässä nousussa olleet ylikuormat, kuorman varmistamiseen ja ajoneuvojen kuntoon liittyvät rikkeet jäivät viime vuoden tasolle.

Valvontaa kohdennettiin erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisiin, muun muassa ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen. Lisäksi valvontaa kohdennettiin kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.
Valvontateemaan osallistuivat kaikki poliisilaitokset. Valvonnan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta.

Lähde: Poliisihallitus