3,5 tonnin pakettiautot vapautuvat luvista

Laki helpottaa uusien yrittäjien tuloa kuljetusalalle, mutta alan konkari ei ole kovin huolissaan kilpailusta.

Laura Laaksonen kertoo Hemmon Kuljetuksen hoitavan lähinnä julkisena puolen ja yritysten välisiä tilauksia.

Kun kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi vuonna 2018, ei 3,5 tonnin painoisilta pakettiautoilta enää vaadita tavaraliikennelupaa. Uuden lain odotetaan helpottavan uusien yrittäjien tuloa kuljetusalalle, mutta alan konkari, turkulainen Hemmon Kuljetus ei ole kovin huolissaan mahdollisesta tulevasta kilpailusta.
– En pidä pakettiautojen vapauttamista tavaraliikenneluvista hirveänä uhkana. Yksittäisiä ”isä, poika ja pakettiauto” -yrityksiä voi tulla lisää, mutta eivät ne pysty meidän levikkiimme ja hintoihimme, toimitusjohtaja Laura Laaksonen arvioi.
Kun jakelualue on tiivis, yhdessä pakettiautossa voi kulkea kymmenen eri asiakkaan tavaraa. Hemmon Kuljetus Oy:llä laskutettavia asiakkaita on noin 200 kuukaudessa. Vanhan kuljetusyrityksen volyymipohja on iso, kun uusi yrittäjä voi aluksi joutua viemään yhtä pakettia kerrallaan.

– Ei pakettiautojen vapauttaminen luvista tietysti hyväkään asia ole. Kuljetusalalla on muutenkin matalat katteet, eikä taksiyrittäjille lakiuudistus kokonaisuudessaan ole hyvä. Kuluja ja työtä on tietysti hieman vähemmän, kun on yksi liikennelupa vähemmän haettavaksi.
Hemmon Kuljetuksella on 20 omaa autoa, joista viisi on pakettiautoja. Ajo on sopimusajoa. Vahvuutena yrityksessä ovat paikallisuus ja palvelut. Jos kyydissä on esimerkiksi toimistokalusteita, kuljettaja asentaa ne sovittaessa paikoilleen.
– Voi olla, että uuden lain myötä alalle tulee lisää harmaata taloutta ja kilpailu vääristyy. Uskon kuitenkin, että vanhat yritykset pärjäävät, sillä luottamus on iso asia. Pitkäaikaisia asiakassuhteita arvostetaan.

Laaksonen laskee eduksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän, jota kautta asiakas näkee reaaliaikaisesti, missä hänen lähetyksensä liikkuu. Vastaava järjestelmä on kallis uudelle pienyrittäjälle.
Valtioneuvosto velvoitettiin huolehtimaan, ettei uusi laki tuo mukanaan harmaata taloutta tai markkinahäiriöitä.
Suomessa rekisteröidyistä 310 000 pakettiautosta on ollut luvanvaraisessa tavaraliikenteessä noin 6 500. Uusi laki voi lisätä eri alojen yritysten pakettiautojen käyttöastetta. Jos esimerkiksi rakennusliike on aiemmin kuljettanut pakettiautollaan vain omia tavaroitaan työmaille, lain voimaantulon jälkeen hän voi ajaa samalla muitakin kuljetuksia.

Valiokunnan mukaan uusi laki helpottaa etenkin harvaan asuttujen alueiden tavarankuljetustarpeita.
– Tarjoajia voi tietysti tulla lisää, mutta samalla pitäisi löytyä volyymia. Kulu on edelleen olemassa. Jos yritys toimii pelkästään harvaan asutulla alueella, se voi olla vaikeaa juuri volyymin puutteen vuoksi, Laaksonen pohtii.
Muun muassa nämä muuttuvat tavaraliikenteessä 1.7.2018

  •  Trafi myöntää luvat ELY-keskusten sijaan.
  • Ammattipätevyyttä ei vaadita ajettaessa liikennetraktoria, jonka rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h ja kokonaismassa 3,5 tonnia.
  • Koulutus yrittäjäkoetta varten ei ole pakollinen.
  • Tavarankuljetuksia pakettiautoilla hoitavien tulee rekisteröityä Trafiin.
  • Henkilö- tai tavaraliikennelupaa ei edellytetä traktoreilla, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Teksti ja kuva Sari Järvinen